Isikuandmeid töötleb
 
 Award Studio OÜ
Reg. nr.12489302
Läänemaa, Haapsalu,
Koidula 11b, 90502;
Telefon +372 56656479;
E-mail: info@quut.ee.
 
 Award Studio OÜ  edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed
volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
 
 Töödeldavad isikuandmed
 
 Ees- ja perekonnanimi; 
Telefoninumber; 
E-mail;
Kaupade ja teenuste maksumus;
Pangakonto number
 
 Isikuandmete töötlemise eesmärk
 
 Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba
kohale toimetamiseks.
 
 Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed)
kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning
kliendieelistuste analüüsimiseks.
 
 Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
 
 Isikuandmeid nagu e-post, telefoninumber, kliendi nimi, töödeldakse
selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid
küsimusi (klienditugi).
 
 Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid
töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning
veebikasutusstatistika tegemiseks.
 
 Õiguslik alus
 
 Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu
täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise
kohustuse täitmiseks (näiteks raamatupidamine ja tarbijavaidluste
lahendamine).
 
 Vastuvõtjad, kellele info edastatakse
 
 Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo
haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
 
 Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt
valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale
toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka
kliendi aadress.
 
 Isikuandmed edastatakse teenusepakkuja poolt osutatavale
raamatupidajale.
 
 Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele,
kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse
tagamiseks.
 
 Turvalisus ja andmete ligipääs
 
 Isikuandmeid hoitakse zone.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu
liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide
territooriumil.
 
 Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on
Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA
ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield)
raamistikuga.
 
 Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad
isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega
seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
 
 Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja
infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või
ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata
juurdepääsu ja avalikustamise eest.
 
 Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (näiteks
transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja
volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel.
 
 Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete
töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.
 
 Isikuandmetega tutuvumine ja parandamine
 
 Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe
kasutajaprofiilis.
 
 Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda
isikuandmetega klinditoe vahendusel.
 
 Nõusoleku tagasivõtmine
 
 Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis
on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest
kliendituge e-posti teel.
 
 Säilitamine
 
 Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, välja
arvatud juhul, kui selliseid andmeid on vaja säilitada
raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
 
 Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis
säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
 
 Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse
isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
 
 Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse
aastat.
 
 Kustutamine
 
 Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega
e-posti teel.
 
 Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem, kui kuu aja jooksul
ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.
 
 Ülekandmine
 
 E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse
hiljemalt kuu aja jooksul.
 
 Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis
kuuluvad ülekandmisele.
 
 Otseturustusteated
 
 E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete
saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku.
 
 Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida
e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.
 
 Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil
(profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka
edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud
profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada,
teavitades sellest kliendituge e-postil (info@quut.ee).
 
 Vaidluste lahendamine
 
 Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub
klienditoe vahendusel (Award Studio OÜ reg. nr. Registrikood: 12489302; Harjumaa,
L. Koidula tn 11b Haapsalu Läänemaa 90502; telefon: (+372)
56656479; e-mail: info@quut.ee). Järelevalveasutus on Eesti
Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Võta ühendust

Award Studio OÜ
L. Koidula tn 11b
Haapsalu Läänemaa 90502
+372 5120201
info@quut.ee
Shopping Cart